Gallery: Stephen - 2004
XmasGradHall2.jpg
Christmas Grad Hall
DSC00017.JPG
Christmas Hall
DSC00001.JPG
Christmas Party
DSC00021.JPG
College from Tower
DSC00004.JPG
CompSci Garden Party
DSC00001.JPG
Ely
DSC00010.JPG
Francis Party
DSC00014.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00050.JPG
Graduation
DSC00011.JPG
Half Birthday
DSC00046.JPG
Halloween
DSC00032.JPG
JCN Barbecue
DSC00057.JPG
JCN Dinner
DSC00020.JPG
JCN Festive Party
DSC00005.JPG
JCN Installfest
DSC00002.JPG
JCN Installfest 2
DSC00037.JPG
JCN May Formal Hall
DSC00066.JPG
JCN Rounders
DSC00012.JPG
Jamie's Ben and Kathy Party
DSC00030.JPG
Jesus May Ball
DSC00037.JPG
Kathy's Birthday Party
DSC00007.JPG
Kathy's Games Party
DSC00068.JPG
Los Angeles
DSC00029.JPG
Prague
DSC00001.JPG
Richard Clayton Talk
DSC00133.JPG
Room Crawl
DSC00041.JPG
Snow
DSC00021.JPG
Trinity Hall June Event