Gallery: Stephen - 2004
XmasGradHall2.jpg
Christmas Grad Hall
DSC00002.JPG
Christmas Hall
DSC00005.JPG
Christmas Party
DSC00015.JPG
College from Tower
DSC00006.JPG
CompSci Garden Party
DSC00017.JPG
Ely
DSC00021.JPG
Francis Party
DSC00011.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00060.JPG
Graduation
DSC00026.JPG
Half Birthday
DSC00017.JPG
Halloween
DSC00011.JPG
JCN Barbecue
DSC00044.JPG
JCN Dinner
DSC00019.JPG
JCN Festive Party
DSC00010.JPG
JCN Installfest
DSC00004.JPG
JCN Installfest 2
DSC00043.JPG
JCN May Formal Hall
DSC00069.JPG
JCN Rounders
DSC00004.JPG
Jamie's Ben and Kathy Party
DSC00005.JPG
Jesus May Ball
DSC00012.JPG
Kathy's Birthday Party
DSC00008.JPG
Kathy's Games Party
DSC00045.JPG
Los Angeles
DSC00009.JPG
Prague
DSC00007.JPG
Richard Clayton Talk
DSC00066.JPG
Room Crawl
DSC00083.JPG
Snow
DSC00026.JPG
Trinity Hall June Event