Gallery: Stephen - 2005
DSC00103.JPG
Burns Night
DSC00353.JPG
CompSci Garden Party
DSC00269.JPG
Edinburgh
DSC00533.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00173.JPG
Halloween Dinner
DSC00354.JPG
JCN Barbecue
DSC00174.JPG
JCN Dinner
DSC00108.JPG
JCN February FH
DSC00203.JPG
JCN Halloween Party
DSC00148.JPG
JCN October FH
DSC00091.JPG
JCN Squash
DSC00139.JPG
Jamie Visit Party
DSC00419.JPG
Jesus May Ball
launde1.jpg
Launde Abbey
DSC00575.JPG
Nathan Party
DSC00006.JPG
New Year Party
DSC00340.JPG
New Zealand
DSC00390.JPG
Room Crawl
DSC00479.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00486.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00083.JPG
Stephen's September Birthday