Gallery: Stephen - 2005
DSC00099.JPG
Burns Night
DSC00353.JPG
CompSci Garden Party
DSC00265.JPG
Edinburgh
DSC00509.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00178.JPG
Halloween Dinner
DSC00357.JPG
JCN Barbecue
DSC00213.JPG
JCN Dinner
DSC00124.JPG
JCN February FH
DSC00203.JPG
JCN Halloween Party
DSC00164.JPG
JCN October FH
DSC00094.JPG
JCN Squash
DSC00125.JPG
Jamie Visit Party
DSC00468.JPG
Jesus May Ball
Dsc00235.jpg
Launde Abbey
DSC00574.JPG
Nathan Party
DSC00020.JPG
New Year Party
DSC00981.JPG
New Zealand
DSC00401.JPG
Room Crawl
DSC00476.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00501.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00066.JPG
Stephen's September Birthday