Gallery: Stephen - 2005
DSC00105.JPG
Burns Night
DSC00351.JPG
CompSci Garden Party
DSC00272.JPG
Edinburgh
DSC00516.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00184.JPG
Halloween Dinner
DSC00355.JPG
JCN Barbecue
DSC00231.JPG
JCN Dinner
DSC00130.JPG
JCN February FH
DSC00206.JPG
JCN Halloween Party
DSC00169.JPG
JCN October FH
DSC00099.JPG
JCN Squash
DSC00120.JPG
Jamie Visit Party
DSC00453.JPG
Jesus May Ball
launde4.jpg
Launde Abbey
DSC00590.JPG
Nathan Party
DSC00009.JPG
New Year Party
DSC01018.JPG
New Zealand
DSC00375.JPG
Room Crawl
DSC00475.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00497.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00082.JPG
Stephen's September Birthday