Gallery: Stephen - 2005
DSC00087.JPG
Burns Night
DSC00352.JPG
CompSci Garden Party
DSC00278.JPG
Edinburgh
DSC00521.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00174.JPG
Halloween Dinner
DSC00362.JPG
JCN Barbecue
DSC00179.JPG
JCN Dinner
DSC00164.JPG
JCN February FH
DSC00200.JPG
JCN Halloween Party
DSC00151.JPG
JCN October FH
DSC00089.JPG
JCN Squash
DSC00110.JPG
Jamie Visit Party
DSC00439.JPG
Jesus May Ball
launde4.jpg
Launde Abbey
DSC00560.JPG
Nathan Party
DSC00004.JPG
New Year Party
DSC01091.JPG
New Zealand
DSC00396.JPG
Room Crawl
DSC00477.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00500.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00056.JPG
Stephen's September Birthday