Gallery: Stephen - 2005
DSC00095.JPG
Burns Night
DSC00351.JPG
CompSci Garden Party
DSC00283.JPG
Edinburgh
DSC00528.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00183.JPG
Halloween Dinner
DSC00363.JPG
JCN Barbecue
DSC00200.JPG
JCN Dinner
DSC00160.JPG
JCN February FH
DSC00215.JPG
JCN Halloween Party
DSC00162.JPG
JCN October FH
DSC00098.JPG
JCN Squash
DSC00111.JPG
Jamie Visit Party
DSC00462.JPG
Jesus May Ball
launde1.jpg
Launde Abbey
DSC00575.JPG
Nathan Party
DSC00016.JPG
New Year Party
DSC00595.JPG
New Zealand
DSC00383.JPG
Room Crawl
DSC00478.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00504.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00055.JPG
Stephen's September Birthday