Gallery: Stephen - 2005
DSC00087.JPG
Burns Night
DSC00353.JPG
CompSci Garden Party
DSC00265.JPG
Edinburgh
DSC00511.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00184.JPG
Halloween Dinner
DSC00356.JPG
JCN Barbecue
DSC00189.JPG
JCN Dinner
DSC00145.JPG
JCN February FH
DSC00202.JPG
JCN Halloween Party
DSC00160.JPG
JCN October FH
DSC00101.JPG
JCN Squash
DSC00106.JPG
Jamie Visit Party
DSC00450.JPG
Jesus May Ball
launde6.jpg
Launde Abbey
DSC00553.JPG
Nathan Party
DSC00013.JPG
New Year Party
DSC00487.JPG
New Zealand
DSC00371.JPG
Room Crawl
DSC00478.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00504.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00063.JPG
Stephen's September Birthday