Gallery: Stephen - 2005
DSC00087.JPG
Burns Night
DSC00353.JPG
CompSci Garden Party
DSC00252.JPG
Edinburgh
DSC00526.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00186.JPG
Halloween Dinner
DSC00354.JPG
JCN Barbecue
DSC00195.JPG
JCN Dinner
DSC00164.JPG
JCN February FH
DSC00223.JPG
JCN Halloween Party
DSC00166.JPG
JCN October FH
DSC00102.JPG
JCN Squash
DSC00108.JPG
Jamie Visit Party
DSC00457.JPG
Jesus May Ball
launde5.jpg
Launde Abbey
DSC00591.JPG
Nathan Party
DSC00019.JPG
New Year Party
DSC00708.jpg
New Zealand
DSC00409.JPG
Room Crawl
DSC00479.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00504.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00064.JPG
Stephen's September Birthday