Gallery: Stephen - 2005
DSC00101.JPG
Burns Night
DSC00353.JPG
CompSci Garden Party
DSC00262.JPG
Edinburgh
DSC00513.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00186.JPG
Halloween Dinner
DSC00361.JPG
JCN Barbecue
DSC00191.JPG
JCN Dinner
DSC00135.JPG
JCN February FH
DSC00213.JPG
JCN Halloween Party
DSC00148.JPG
JCN October FH
DSC00103.JPG
JCN Squash
DSC00135.JPG
Jamie Visit Party
DSC00413.JPG
Jesus May Ball
launde5.jpg
Launde Abbey
DSC00596.JPG
Nathan Party
DSC00010.JPG
New Year Party
DSC00622.JPG
New Zealand
DSC00389.JPG
Room Crawl
DSC00476.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00486.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00076.JPG
Stephen's September Birthday