Gallery: Stephen - 2005
DSC00099.JPG
Burns Night
DSC00352.JPG
CompSci Garden Party
DSC00254.JPG
Edinburgh
DSC00514.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00197.JPG
Halloween Dinner
DSC00354.JPG
JCN Barbecue
DSC00195.JPG
JCN Dinner
DSC00135.JPG
JCN February FH
DSC00224.JPG
JCN Halloween Party
DSC00158.JPG
JCN October FH
DSC00102.JPG
JCN Squash
DSC00135.JPG
Jamie Visit Party
DSC00473.JPG
Jesus May Ball
launde4.jpg
Launde Abbey
DSC00579.JPG
Nathan Party
DSC00015.JPG
New Year Party
DSC00777.JPG
New Zealand
DSC00383.JPG
Room Crawl
DSC00478.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00488.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00054.JPG
Stephen's September Birthday