Gallery: Stephen - 2005
DSC00097.JPG
Burns Night
DSC00351.JPG
CompSci Garden Party
DSC00264.JPG
Edinburgh
DSC00514.JPG
GradSoc End of Year Dinner
DSC00176.JPG
Halloween Dinner
DSC00355.JPG
JCN Barbecue
DSC00198.JPG
JCN Dinner
DSC00160.JPG
JCN February FH
DSC00224.JPG
JCN Halloween Party
DSC00167.JPG
JCN October FH
DSC00104.JPG
JCN Squash
DSC00112.JPG
Jamie Visit Party
DSC00454.JPG
Jesus May Ball
launde5.jpg
Launde Abbey
DSC00572.JPG
Nathan Party
DSC00021.JPG
New Year Party
DSC00667.JPG
New Zealand
DSC00373.JPG
Room Crawl
DSC00480.JPG
Sean's 21st Birthday
DSC00486.JPG
Stephen's Official Birthday
DSC00081.JPG
Stephen's September Birthday